Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’Associació el Si de festes i tradicions amb NIF G58800723, domicili social situat a Can Xicola, 53, 08445 Cànoves (Barcelona), amb e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

TRACTAMENTS REALITZATS

Accions comercials formulari web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d'atendre les vostres consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal. Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Newsletter

Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per realitzar els enviaments corresponents.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Gestió usuaris web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de l'usuari

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, tret d'obligació legal. Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Instal·lació de cookies

Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

Usuaris web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP


Drets dels interessats
L’Associació el Sui de festes i tradicions informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa la elaboració de perfils, davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d'accés:
És el dret de l'usuari a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).

Dret de Rectificació:
És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

Dret a la Limitació de tractament:
És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.

Dret de Supressió:
És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d'expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).

Dret a la Portabilitat:
El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l'execució d'un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.

Dret d'oposició:
És el dret de l'usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l'interès legítim o l'interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils:
Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d'un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat , inclosa la elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera semblant.

Dret a retirar el consentiment:
Per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta